Dovednosti vertikálních zahrad

Potěší oko, pohladí duši. Skvěle reprezentují majitele prostor, které zdobí. Díky tomu patří mezi oblíbené způsoby mimoslovné komunikace v ekonomickém sektoru.

Upravují vzduch směrem k optimálním hodnotám, vhodným pro lidské zdraví a psychiku. Suchý vzduch z ústředního topení umí příjemně zvlhčit. Umí obohatit vzduch pozitivními ionty, blahodárně působícími na emocionální a mentální kondici. Zvyšují obsah kyslíku ve vzduchu. Snižují obsah CO2, pohlcují elektromagnetický smog. Pohlcují a metabolicky zpracovávají benzen, trichloretylén, xylén,formaldehyd, amoniak, toluén,oxid uhelnatý těkající ze stavebních materiálů a prostředků používaných v domácnostech. V exteriérech oceníme jejich schopnost zachycovat prach z ovzduší, volné radikály, těžké kovy, výfukové plyny.

 

 

Principiálně jsou vertikální zahrady účinné čističky odpadních vod. Ví se o tom, přes to se k tomuto účelu v současnosti používají zřídka. V budoucnu však múžou být řešením pro trvalou udržitelnost městských intravilánů.

Opláštění budov vertikálními zahradami snižuje prostup tepla. Šetří náklady na klimatizaci a topení.

Pevné jádro vertikálních zahrad plněných skeletem a bohatá textura listoví dodede významně snížit hlučnost prostředí.  Hodnoty neprůzvučnosti v kategorii B3 a zvukové pohltivosti v kategorii A3. Podle ČSN EN 1793-2:1997 jsou to nejvyšší kategorie. Zejména uváděná zvuková pohltivost je extrémní (20dB).

I ve vertikálních zahradách zůstávají rostliny rostlinami, dovedou obdarovávat sami sebou. Ve vertikální zahradě si můžete vypěstovat bylinky do kuchyně, ozdoby do vázy, saláty, doplňky stravy, zeleninu, ovoce. Stačí dodržet nároky příslušné pěstované rostliny.

 

« Zpět na přehled článků