Ekologie a vertikální zahrady

Ve zprávách hlásí, že pevnina se odvodňuje, a hladina moří světa stoupá. Že v Čechách jsou stále častější přívalové deště a kalamitní periody sucha. Jemný deštík je vzácností.

Extrémy počasí, se kterými se potýkáme v posledním desetiletí nejsou prokletím, nýbrž mají prostou fyzikální příčinu:

Lesy byly vyklčovány - nahrazeny loukami.

Louky byly rozorány, nahradila je pole. A pak byla pole vyňata ze zemědělského  půdního fondu, půda byla vybetonována, vyasfaltována a stala se novodobou, přehřátou rozsáhlou pouští, narušující přirozený koloběh vody.

Přirozenou regulaci teploty, sycení malého vodního cyklu srážkami a schopnost zadržování vody v krajině má na starost na této Zemi vegetace. Její hojnost nad určitou prahovou mez nám zajistí řešení všech zmíněných problémů. Že ve městech není pro zeleň místo? Naopak! Pokud máme dům o ploše 100 m2, můžeme na jeho střeše vytvořit střešní zahradu o stejné ploše, a navíc nechat pět jeho kolmých zdí porůst vertikálními zahradami!

Můžeme to udělat, je to na každém z nás!

 

« Zpět na přehled článků