Návrh řešení

  • Pro námi realizované vertikální zahrady nabízíme návrh řešení zdarma jako podporu prodeje.
  • Poskytneme investorovi či projektantovi potřebné informace a součinnost při tvorbě projektu a přípravě stavby pro realizaci vertikální zahrady.
  • Individuálním přístupem nacházíme pro každý definovaný prostor optimální konfigurace komponentů.
  • Zohledňujeme zadání pohodlí uživatele při údržbě a kontrole automatických systémů.

Kam dále...