Pokusná plocha Dolní Lištná

Datum realizace:
4.10.2015
Popis reference

Na jaře 2010 jsme realizovali pokusnou plochu v exteriéru střední Evropy technologií, kterou jsme sami vyvinuli. Tento technologický směr se osvědčil – jak je vidět na obrázku z podzimu 2015 – zelená stěna má již za sebou několik zimních období a minimální údržbu