Co ovlivňuje cenu

Materiálové provedení

Vertikální zahradu si můžeme zhotovit svépomocně dle permakulturního hesla: CO NEMÁME, TO NEPOTŘEBUJEME. Často se tak stane aktuální otázka: chceme to dobře, nebo levně?

 Na druhé straně využívání komplexních materiálů jako je nerez (nebo mosaz, stříbro, zlato, platina), zavlažovacích systémů s PC sledováním, high-tech osvětlení a výsadby exotických rarit nedělá projekt levnější. Zkušenosti a název zprostředkovatele také hrají roli. Vertikální zahrada  na straně druhé může být realizována mnohem skromněji a levněji. Možnosti efektivního řešení se ukážou na základě individuální konzultace.

Někdy je potřebné vyhotovit vertikální zahradu z nestandardních materiálů, například v případě využití vertikální zahrady jako protipožární bariéry – z nehořlavých materiálů, nebo když potřebujeme speciálně odlehčenou verzi vertikální zahrady. Taková substituce materiálů však nemusí značit výrazné  ovlivnění ceny.

 

 

Velikost vertikální zahrady

Velikost vegetační stěny je obvykle dominujícím faktorem v určení ceny. Počet metrů čtverečních je pohyblivá položka projektu a realizačních nákladů, stejně jako i nákladů na provoz a údržbu za rok.

 

     

 

Stavební připravenost

Je stěžejní pro efektivitu instalace. Mnohé přípravní práce provedou místní odborníci lépe a levněji díky své znalosti konkrétních místních podmínek a napojení. Týká se to především zdroje elektřiny pro pohon čerpadla ( případně pro řídící jednotku zavlažování  nebo umělé osvětlení ). Pro automatické udržování hladiny závlahové vody v zásobníku je vhodné nachystat zdroj vody a připojení k odpadu do kanalizace. Další možností stavební připravenosti je příprava nosné konstrukce nebo zdi s nosným odvětrávacím roštem,  případně záklopu z domluveného materiálu. Všechny tyto položky pak nezatěžují cenu vertikální zahrady.

   

 

Volba nosné konstrukce

- bez ohledu na to, jestli ji chystá stavba nebo realizátor VZ

Nosná konstrukce může být kotvena do zdi, do stropu a do podlahy, nebo může být samonosná.

Nosné a kotvící prvky musí mít požadované parametry.

Nosná konstrukce může být z různých materiálů, nejčastěji ze dřeva nebo kovových profilů.

V některých případech lze využít stávající nosnou konstrukci se záklopem ( zateplení fasády ) Náklady navíc k zelené úsporám tvoří ozdoba fasády – vegetační plášť.

   

 

Tvar vertikální zahrady

Ovlivní cenu zejména je li členitý s mnoha okraji .  Vertikální zahrady jednoduchých tvarů plných obdélníků jsou obecně levnější než vertikální zahrady s vestavěnými okny, obrazovkami, nebo vertikální zahrady složitějších tvarů, byť se dá udělat vertikální zahrada i na perforovaném vejci zevnitř.

   

 

Umístnění, přístupnost a dostupnost

 Lépe přístupné vertikální zahrady jsou levnější než vertikální zahrady vyžadující pro montáž a údržbu stavbu lešení, zvedacích zařízení, nebo speciální lezecké kurzy pro obsluhující personál.

   

 

Sofistikovanost závlahového systému

má výrazný vliv na cenu, prosperitu a efektivní provoz vertikální závlahy.

Voda je systémem například perforovaných hadic rozvedena po ploše panelu. Čerpadlo řízené řídící jednotkou zajistí automatickou závlahu. 

 Existují vertikální zahrady, které pro závlahu využívají stoprocentně přírodní zdroje a fyzikální zákony.

Nejjednodušším obvyklým řešením pro automatickou závlahu vegetačních stěn je ručně doplňovaný zásobník vody, z kterého čerpadlo v naprogramovaných intervalech vhání vodu do systému rozvodů v ploše vertikální zahrady. Je to jedno z nejlevnějších řešení. Dovoluje instalaci vertikálních zahrad i v prostorech, kde nejsou vodoinstalace přivedeny.

O úroveň výš je automatická závlaha napojena na zdroj vody a kanalizaci. Hladina vody je udržována bez ruční obsluhy, a odpadá problém jak s delší nepřítomností. Zásobník na vodu stačí menší.

Máte li budovu napojenou na inteligentní systém ovládání, na tento systém lehce napojíte i ovládání čerpadla, případně i režim zapínání a vypínání svítidel .

Další systémy dovolí přes internetové rozhraní ovlivňovat a kontrolovat  režim závlahy i svítidel z druhého konce Země, přesně sledovat vlhkost substrátu, využívat možnosti chybového hlášení nebo hlášení záplavového čidla.

 Optimální konfigurace závlahového systému se navrhne po individuální konzultaci.

   

 

Potřeba řešení umělého osvětlení

Vytváření vhodných světelných podmínek je specifikem interiérových vertikálních zahrad. Prosperitu vegetační stěny zajistí intenzita osvětlení 1000 lx fotosynteticky aktivního spektra záření. Tyto podmínky splňuje interiér výjimečně. Na trhu je široký sortiment vhodných svítidel různých cenových kategorií a designů, zejména mezi metal halogenidovými svítidly a LED svítidly.  Nejefektivnějším přístupem je změřit stávající světelnou hladinu a vyprojektovat doplnění světelného toku na míru do konkrétních podmínek tak, aby bylo osvětlení rovnoměrné dostatečné a neoslňovalo. Optimalizace nákladů pak ladí nejen vstupní investici, ale i provozní náklady vzhledem k spotřebě elektrické energie.

   

 

Architektonický návrh, volba rostlin a požadavek na okamžitý efekt

Rostlinná stěna je unikátní biotop. Široký výběr vhodných rostlin a jejich rozmístnění  umožňuje tvorbu 3D obrazů, vzory, fantazie a další výtvarné návrhy. Tato práce vyžaduje solidní botanické znalosti, stejně jako tvůrčí talent. Návrh vzhledu vertikální zahrady může být rovněž dán architektem.

Výběr rostlin ovlivňuje jejich dostupnost na trhu, stanovištní podmínky konkrétní vertikální zahrady a to jak klimatické a půdní, tak požadavek na vzhled a okamžitý efekt, či velikost rostlin. Do ceny se promítne jak druhová skladba, tak i velikost rostlin a počet kusů/m2.

   

 

Požadavek na pohledové dodělávky

Situačně je někdy vertikální zahrada zakomponovaná do niky ve zdi, jindy vysazena do prostoru, a instalované  technologie potřebují  pohledové krytí. Toto může být z materiálů již v interiéru použitých, nebo ze standardní nabídky realizátora vertikální zahrady. Cena krytí, byť není přímo součástí ceny vertikální zahrady, také ovlivní náklady investora, a také – dle zvolené varianty – může být různá.

Do vertikální zahrady můžou být zakomponovány další prvky, dotvářející atmosféru interiéru, například plastiky, vodní prvky, různé dekorace.

   

 

Záruka a servis

Člověk by neměl zapomínat, že vertikální zahrada potřebuje pravidelnou péči. V přírodě se o rostliny stará sama příroda. V umělých podmínkách je člověk pro rostliny zdrojem téměř všeho.

Péče o vertikální zahradu  by měla být plánovaná a profesionální. Chyby při realizaci, konfiguraci,  zavlažování, osvětlení a výsadbě můžou být draze zaplacené v průběhu času.  Servisní a záruční smlouva může být dobrým způsobem, jak zajistit vertikální zahradě trvale reprezentativní vzhled.

 Stavební a dodavatelské firmy častěji než soukromí investoři požadují záruku na dílo nad zákonem stanovené lhůty. Taková záruka se pak váže na záruční servis, který je zpoplatněn. Standardem záručního servisu je udržování vzhledu vertikální zahrady v referenčním stavu, kontrola / regulace závlahy a výživy rostlin, kontrola /regulace zdravotního a estetického stavu rostlin, spolehlivý provoz technologií . Nadšení soukromníci si tyto činnosti s radostí provádějí sami. S prožitkem tvůrce ovlivňují a sledují dobrodružství vývoje tohoto malého ekotypu. Odměnou jim je samozřejmě i nižší cena. Především pro ně je naše nabídka bezplatného on-line poradenství po celou dobu provozu námi realizované vertikální zahrady.

     


Kam dále...