Instalační skladba vertikálních zahrad a rozhraní dodávek

Nosná konstrukce

Vertikální zahrady se obvykle instalují na nosnou konstrukci. Tato může být ze dřeva, kovu, nebo jiného materiálu zajišťujícího nosnost 60-90 kg/m2 . Vyšší robustnost se předpokládá zejména u venkovních vertikálních zahrad, kde musíme počítat i se zatížením větrem. Požadavek na zatížení a volba materiálu pak determinují tloušťku stojin nosného roštu a jejich vzájemnou vzdálenost.

Nosný rošt může být samonosnou zavětrovanou konstrukcí, kotvený do stropu a do podlahy, nebo kotvený do stávající zdi odpovídajících parametrů.

Nosný rošt může dle domluvy připravit stavba/zadavatel, nebo může být součástí dodávky vertikální zahrady. test

 

Panel vertikální zahrady s rostlinami

Panel vertikální zahrady se obvykle skládá z

  • hydroizolace,
  • pevné podložky
  • souvrství geotextílií ( technické a pohledové ),
  • substrátu a
  • rostlin.

Jako pevnou podložku naše firma nejčastěji používá PP plastovou desku, která současně plní i funkci hydroizolační. Jako pevná podložka však může být použito i jiných stavebních materiálů, například CETRIS desek nebo AQUA panel cement OUTDOOR, které jsou nehořlavé. Levnější instalace mohou být na OSB deskách překrytých jezírkovou folií.

Souvrství geotextílií tvoří kapsy o různých rozměrech. Technická geotextílie zajišťuje pevnost v tahu – aby se kapsy netrhaly a nedělaly se jim břicha po naplnění substrátem. Pohledová geotextílie pokrývá panel z vrchu, zakrývá technologie a vytváří jednotné sametově černé pozadí, na kterém rostliny pěkně vyniknou. Pohledová textilie může být i bílé nebo šedé barvy, ty však jsou pouze na přání.

Na panelu může být různý počet kapes pro rostliny, obvykle 16-54, nejčastěji 20. Kapsy nejsou stavěny nad sebe, aby si rostliny co nejméně stínily. Jsou do trojsponu – míjejí se - takže rostliny si tolik nestíní a lépe kryjí pozadí.

Rostliny jsou voleny dle stanovištních podmínek konkrétní vertikální zahrady a dle architektonického záměru. Pro interiérové vertikální zahrady jde především o společenství podrostů tropických pralesů, které snesou trvale vysoké pokojové teploty a nevyžadují ke svému zdárnému rozvoji tolik světla. Nejvděčnější z nich jsou filodendrony a anturie, také kapradiny, máme li vodu pro zálivku s kyselým pH. V zimních zahradách se pak dají pěstovat rostliny ze subtropů, snášející poklesy teploty v zimních měsících. Vděčné jsou ficusy,nebo chlorophytum. Pokud máte vodu s nízkým pH, jsou vhodné kapradiny camelie i citrusy. Ve venkovních vertikálních zahradách se pěstují rostliny s ohledem na orientaci ke světovým stranám a přistínění vertikální zahrady. Výběr je podmíněný také tím, jestli je vertikální zahrada pro tři sezóny, a pěstujeme si v ní třebas bylinky na balkónu, nebo potřebujeme celoročně efektní vertikální zahradu. Pro čtyřsezonní vertikální zahrady musíme poskytnout vhodné závlahové podmínky. Nejtalentovanější rostlinou pro přistíněné venkovní vertikální zahrady je bergénie, pro sluneční stanoviště bohatý rod Sedum.

 

Závlahový systém

Na dotaz, jestli lze udělat vertikální zahradu zavlažovanou samospádem dešťovou vodou, musím odpovědět ano. Samospádem se rovněž můžou zavlažovat menší živé obrázky. Přes to je čerpadlo obvyklou součástí závlahy vertikálních zahrad.

V případě, že na místo nemáme přivedenou elektřinu, je možná závlaha s čerpadlem na baterku s dobíječkou. Toto řešení je aktuální i u mobilních vertikálních zahrad.

Pokud máme přívod vody a přepad do kanalizace, lze udělat automatické dopouštění vody do zásobníku. Pokud ne, zásobník se musí plnit ručně.

Řídící jednotka automatické závlahy může navazovat na inteligentní systém domu, nebo pracovat v samostatném souboru. Mezi nejlevnější patří časový spínač do zásuvky. Jeho nastavení a doladění závlahové dávky vzhledem na mikroklima interiéru a stav rostlinného porostu vyžaduje určitou pozornost a péči. Uživatelsky pohodlnější je řízení závlahy senzorem vlhkosti substrátu. Další možnosti nastavení jsou pomocí aplikací v e-phone a podobně,

Novinkou roku 2018 je cenově dostupný vzdálený přístup řízení závlahy přes internet. Technickým předpokladem je přítomnost wi-fi sítě s kódováním WPA2 (většinou ho již nové routery mají všechny ).

 

Osvětlení vertikální zahrady

Rostliny potřebují k fotosyntetické asimilaci světlo konkrétních vlnových délek v červeném a modrém spektru. Obecně se má za to, že pokud je jeho intenzita nižší než 1000 lx/m2, rostlina víc prodýchá než vyprodukuje, prostě umírá. Pokud nemáme stanoviště pro vertikální zahradu s dostatečným přirozeným osvětlením, musíme poskytnout rostlinám umělé osvětlení. Za tímto účelem nabízíme svítidla LED svítidla. Můžou být vestavná do podhledu, přisazená na zdi nebo na stropě, můžou být montována na třífázovou lištu

LED svítidla, které nabízíme, jsou se speciálními čipy. Jejich vlnové spektrum je přesně nastaveno na vlnové délky, které potřebují rostliny ke svému životu. Doplňkové vlnové délky pak zbarví světlo do bíla, aby bylo uživatelsky příjemné pro lidi.

 

Pohledové kryty

Pro boky panelů vertikální zahrady nabízíme pohledové krytí obvykle z Al profilů v černé matné barvě, která koresponduje s černou matnou krycí pohledovou geotextílií. Můžou být dodány ale i v jiné barvě RAL.  Nabízíme také nerezové pohledové kryty boků, zejména v různých netypických provedeních ( obložky dveří, rámy )

Zásobní nádoba je v provedení vložka. Pokud není ukryta v podlaze, nábytku nebo technické místnosti, potřebuje také pohledové krytí. Pro zásobní nádoby nabízíme pohledové kryty nerezové, případně barvené KOMAXITEM do odstínu RAL dle požadavku.

Pohledové krytí může však být i z jiných materiálů již použitých v interiéru. Tyto zajistí obvyklý dodavatel klienta.